TOP

Uslovi korišćenja internet stranice

letovanjezimovanje. rs je internet stranica koja obuhvata sve web stranice u okviru sajta i nalazi se u vlasništvu agencije Hellena Travel, a namenjena je promociji turističkih aranžmana. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su posetioci saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na koriščenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.
Svaki posetilac ima pravo da sve podatke i dokumente objavljene na internet prezentaciji turističke agencije Hellena Travel kopira i reprodukuje u neograničenom broju na svoj računar, kao i da ih prosleđuje trećim osobama putem elektronske pošte, ali samo i isključivo u nekomercijalne svrhe i za ličnu upotrebu.
Sva eventualna kopiranja, reprodukovanje i prosledivanja trećim licima putem elektronske pošte u druge svrhe, a posebno u komercijalne svrhe, osim prethodno navedenih, dozvoljena su samo uz prethodno potpisan ugovor, ugovor o licenciranju ili slično sa nosiocem svih prava s područja prava intelektualnog vlasništva (autorskih prava, žig, dizajn itd.).
U slučaju neovlašćene upotrebe podataka i dokumenata objavljenih na internet stranici agencije Hellena Travel u komercijalne i druge svrhe od strane korisnika, Hellena Travel zadržava pravo na nadoknadu štete koja nastane takvom neovlašćenom upotrebom podataka i dokumenata.
Svi materijali, slike i fotografije objavljene na internet prezentaciji  zaštićene su autorskim pravom. Svi nazivi proizvoda, proizvođača, imena i slično koji su objavljeni na ovim stranicama zaštićeni su kao žig (registrovani znak) ili kao drugo pravo sa područja prava intelektualnog vlasništva njihovih legitimnih vlasnika. Vlasnici imaju pravo i uživaju svu pravnu zaštitu predviđenu dokumentima iz kojih spomenuta prava proizlaze, kao i propisima s područja prava intelektualnog vlasništva.
Internet stranica letovanjezimovanje.rs  sadrži linkove prema drugim stranama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica.
Turistička agencija Hellena Travel isključuje svaku svoju odgovornost za svaku nastalu direktnu i / ili indirektnu štetu koja proizađe ili bi eventualno mogla proizaći iz pristupa, korišcenja ili nemogućnosti korišctenja internet prezentacije  turističke agencije Hellena Travel.
Turistička agencija Hellena Travel zadržava pravo izmene sadržaja svojih internet stranica i o tome neće prethodno obaveštavati korisnike.
 Zaštita privatnosti korisnika
U ime agencije Hellena Travel obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima  i u cilju pružanja kvalitetne usluge.  Dajemo korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi  podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni agencije Hellena Travel odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Način plaćanja aranžmana u organizaciji agencije Hellena Travel
Cene su izražene u EUR. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i to gotovinom, čekovima, na tekući račun ili platnim karticama Visa, MasterCard i Maestro putem linka koji stiže na email adresu .
Prilikom sklapanja ugovora korisnik se opredeljuje za jedan od sledećih načina plaćanja:
1. UPLATA U CELOSTI DO POLASKA: Akontacija 40% prilikom prijave/sklapanja ugovora, preostali iznos dinamikom koja odgovara korisniku usluga, ali tako da je ceo iznos uplaćen minimum 15 dana pre polaska.
2. UPLATA NA RATE: čekovima građana- Akontacija 40% prilikom prijave/sklapanja ugovora, preostali iznos u jednakim mesečnim ratama zaključno sa 15.10.2020. Svaka rata dospeva 15-tog u mesecu. Garancija plaćanja rata, koje dospevaju nakon letovanja, su deponovani čekovi građana. Čekove deponovati najkasnije 15 dana pre polaska; Administrativnom zabranom- Akontacija 40% prilikom prijave/sklapanja ugovora, preostali iznos u jednakim mesečnim ratama do 15.10.2020. god. Korisnik usluga donosi overeno Rešenje o administrativnoj zabrani, koje je prethodno dobio od Organizatora na neuplaćen deo cene. Rate dospevaju mesečno ili polumesečno u zavisnosti od načina kako Pravno lice isplaćuje zaradu. Organizator zadržava pravo na selekciju pravnih lica čija Rešenja o zabrani prihvata
 Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu
Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz 5 konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.
 Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.
You don't have permission to register